درباره ما پيش‌بيني جام جهاني ۲۰۱۸ نتايج جام جهاني ۲۰۱۸ اخبار
   þ Guest
نتايج جام جهاني در گروه‌هاي مختلف
نتايج يك تيم خاص
جدول رده‌بندي گروه‌ها
...ــترين‌ها
نگاه آماري به نتايج جام جهاني
 
ورود به سايت
يادآوري نام كاربري و رمز عبور
ثبت نام دوستان جديد
صفحه اصلي جام جهاني
صفحه اصلي سايت
   þ صفحه اصلي / جام جهاني / نتايج جام جهاني / نتايج جام جهاني در گروه‌هاي مختلف
 
  براي مشاهده نتايج جام جهاني براساس گروه‌هاي مختلف، از ليست مقابل انتخاب كنيد.
   ü چهـل نتيجه آخر جام جهاني ۲۰۱۸ روسیه
# گروه تيم اول نتيجه تيم دوم تاريخ
1 فينال و رده‌بندي فرانسه 4 2 کرواسی 24/04/1397
2 فينال و رده‌بندي بلژیک 2 0 انگلستان 23/04/1397
3 نيمه نهايي کرواسی 2 1 انگلستان 20/04/1397
4 نيمه نهايي فرانسه 1 0 بلژیک 19/04/1397
5 يك چهارم نهايي سوئد 0 2 انگلستان 16/04/1397
6 يك چهارم نهايي روسیه 5 6 کرواسی 16/04/1397
7 يك چهارم نهايي اروگوئه 0 2 فرانسه 15/04/1397
8 يك چهارم نهايي برزيل 1 2 بلژیک 15/04/1397
9 يك هشتم نهايي سوئد 1 0 سوييس 12/04/1397
10 يك هشتم نهايي کلمبیا 4 5 انگلستان 12/04/1397
11 يك هشتم نهايي برزيل 2 0 مكزيك 11/04/1397
12 يك هشتم نهايي بلژیک 3 2 ژاپن 11/04/1397
13 يك هشتم نهايي اسپانيا 4 5 روسیه 10/04/1397
14 يك هشتم نهايي کرواسی 4 3 دانمارك 10/04/1397
15 يك هشتم نهايي فرانسه 4 3 آرژانتين 09/04/1397
16 يك هشتم نهايي اروگوئه 2 1 پرتقال 09/04/1397
17 هفتم پاناما 1 2 تونس 07/04/1397
18 هفتم انگلستان 0 1 بلژیک 07/04/1397
19 هشتم ژاپن 0 1 لهستان 07/04/1397
20 هشتم سنگال 0 1 کلمبیا 07/04/1397
21 پنجم صربستان 0 2 برزيل 06/04/1397
22 پنجم سوييس 2 2 کاستاریکا 06/04/1397
23 ششم كره جنوبي 2 0 آلمان 06/04/1397
24 ششم مكزيك 0 3 سوئد 06/04/1397
25 سوم استراليا 0 2 پرو 05/04/1397
26 سوم دانمارك 0 0 فرانسه 05/04/1397
27 چهارم نيجريه 1 2 آرژانتين 05/04/1397
28 چهارم ایسلند 1 2 کرواسی 05/04/1397
29 اول اروگوئه 3 0 روسیه 04/04/1397
30 اول عربستان سعودی 2 1 مصر 04/04/1397
31 دوم اسپانيا 2 2 مراکش 04/04/1397
32 دوم ایران 1 1 پرتقال 04/04/1397
33 هفتم انگلستان 6 1 پاناما 03/04/1397
34 هشتم ژاپن 2 2 سنگال 03/04/1397
35 هشتم لهستان 0 3 کلمبیا 03/04/1397
36 ششم كره جنوبي 1 2 مكزيك 02/04/1397
37 ششم آلمان 2 1 سوئد 02/04/1397
38 هفتم بلژیک 5 2 تونس 02/04/1397
39 چهارم نيجريه 2 0 ایسلند 01/04/1397
40 پنجم برزيل 2 0 کاستاریکا 01/04/1397

بازديدکنندگان: 3,698,973 نفر - متوسط بازديد روزانه: 685 نفر - مرداد ۱۳۸۴ - مرداد ۱۳۹۸ هجری خورشیدی